افزایش سرعت ضرب كننده 16*16 با بهینه سازی ابعاد ترانزیستورها توسط الگوریتم ژنتیك


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: بهروز افضل- علی افضلی كوشا


دیدگاهتان را بنویسید