امروز برابر است با :30 تیر 1403

افزایش دقت بازشناسی اعداد در حضور نویز با استفاده از انواع ویژگی های مقاوم

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: هادی ویسی – امین فاضل – حسین ثامتی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید