امروز برابر است با :26 فروردین 1403

اصول موتورهاي خطي و شبيه سازي موتور خطي سنكرون با مغناط

اصول موتورهاي خطي و شبيه سازي موتور خطي سنكرون با مغناطيس داپم
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حامد حمزه بهمني

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید