امروز برابر است با :1 خرداد 1403

اصلاح مدل دینامیکی پیل سوختی پی ئی ام با درنظر گرفتن تاثیر دما وتغییر مقاومت داخلی در بارگیری

Title: اصلاح مدل دینامیکی پیل سوختی پی ئی ام با درنظر گرفتن تاثیر دما وتغییر مقاومت داخلی در بارگیری
Authors: Seyyed Mohammad Taghi Bathaee Golpayegani سیدمحمدتقی بطحایی گلپایگانی Mehdi Soltani مهدی سلطانی
Organization: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Khadjeh Nasir Aldin Tossi University
Keywords: مدلسازی پیل سوختی Fuel Cell Modeling پیل سوختی PEM PEM Fuel Cell ماژول Nexa Nexa Power Module مقاومت داخلی متغیر Internal Resistance تاثیر حرارت Temperature Effects

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید