امروز برابر است با :25 خرداد 1403

اصلاح روش تزریق ولتاژ جهت كاهش هارمونیكهای ولتاژ در طرف DC خطوط انتقالHVDC

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: گئورك قره پتیان- محمد رضا بانك توكلی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید