امروز برابر است با :30 تیر 1403

استفاده از موتور القايي سه فاز با منبع تكفاز توسط كنترل

چکیده: هدف مقاله بررسی عملکرد موتور القایی سه فاز با برق تکفاز می باشد که از خازن کنترل شده الکترونیکی و یک سوویچ الکترونیکی بصورت سری با خازن ثابت استفاده می کند تا در تمام شرایط بارداری ولتاژهای فاز موتور حداکثر تعادل را داشته باشد.
نویسنده: حامد ولي زاده حقی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید