استفاده از موتور القايي سه فاز با منبع تكفاز


استفاده از موتور القايي سه فاز با منبع تكفاز توسط كنترل الكترونيكي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حامد ولي زاده حقي


دیدگاهتان را بنویسید