امروز برابر است با :24 خرداد 1403

استفاده از كد پستي 10 رقمي بعنوان شناسايي انشعاب برق

از مجموعه مقالات برگزيده هفتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1381

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید