استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در بهره برداری از شبکه های توزیع


از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – مازندران 1385


دیدگاهتان را بنویسید