امروز برابر است با :29 خرداد 1403

استفاده از شبكه عصبی احتمالی مقاوم تغییر یافته برای شناسایی خطا در MEMS

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: رضا عسكری مقدم – كریم محمدی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید