امروز برابر است با :4 خرداد 1403

استفاده از سيستم GIS در جمع آوري اطلاعات

استفاده از سيستم GIS در جمع آوري اطلاعات ، تحليل و مديريت شبكه توزيع
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حامد ايران نژاد

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید