استفاده از برقگيرها بجاي سيم زمين در خطوط انتقال هوايي


استفاده از برقگيرها بجاي سيم زمين در خطوط انتقال هوايي كمپكت
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: فرهاد شهنيا


دیدگاهتان را بنویسید