امروز برابر است با :12 مهر 1402

استفاده از برقگيرها بجاي سيم زمين در خطوط انتقال هوايي

استفاده از برقگيرها بجاي سيم زمين در خطوط انتقال هوايي كمپكت
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: فرهاد شهنيا

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید