امروز برابر است با :23 تیر 1403

استفاده ازشبکه عصبی درتخمین روند تغییر جریان نشتی مقره های فشارقوی درمناطق آلوده سواحل جنوبی کشور

Title: استفاده ازشبکه عصبی درتخمین روند تغییر جریان نشتی مقره های فشارقوی درمناطق آلوده سواحل جنوبی کشور
Authors: Majid Rezaee مجید رضایی Sa’eed Ghassemi سعید قاسمی Mohammad Taghi Hassanzadeh محمدتقی حسن زاده
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: مقره فشارقوی High Voltage Insulator جریان نشتی Leakage Current عوامل جوی Test Station شبکه عصبی Environmental Data پایگاه تحقیقاتی Neural Network

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید