امروز برابر است با :29 تیر 1403

استفاده ازتحریک لایه مرزی جهت بهبود فرآیند خنک کاری پره های توربین

Title: استفاده ازتحریک لایه مرزی جهت بهبود فرآیند خنک کاری پره های توربین
Authors: Mohsen Kahrom محسن کهرم Seyyed Mohammad Javadi سیدمحمد جوادی Payam Haghparast پیام حق پرست Mehdi Shafahi مهدی شفاهی
Organization: دانشگاه فردوسی مشهد Mashhad Ferdousi University
Keywords: خنک کاری Cooling تحریک لایه مرزی Inciting of boundary layer انتقال حرارت Heat Transfer پره توربین Turbine blade

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Power Generation

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید