استاندارد اس-دي-اچ (SDH)


استاندارد اس-دي-اچ (SDH)
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: بهنام زرقوني


دیدگاهتان را بنویسید