امروز برابر است با :7 خرداد 1403

از فيلدباس(About Fieldbus)

از فيلدباس(About Fieldbus)
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حسين سلوكيان جهرمي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید