امروز برابر است با :24 خرداد 1403

ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت به كمك شبیه سازی زمانی و روش BCU

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی كرمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید