امروز برابر است با :3 تیر 1403

ارزیابی و تحلیل امنیت استاتیكی سیستمهای قدرت به كمك شبكه های عصبی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد رضا آقا محمدی – فرزاد دهقانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید