امروز برابر است با :25 خرداد 1403

ارزیابی هزینه های طرح جمع آوری داده های کنتورها برای بازار برق ایران

Title: ارزیابی هزینه های طرح جمع آوری داده های کنتورها برای بازار برق ایران
Authors: Mostafa Rajabi Mashhadi مصطفی رجبی مشهدی Mehdi Zarif مهدی ظریف Mehdi Oloomi Bayegi مهدی علومی بایگی
Organization: شرکت برق منطقه ای خراسان Khorasan Regional Electric Company
Keywords: شبکه جمع آوری و مدیریت اطلاعات شبکه انتقال شرکتهای توزیع کنتور

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Information Technology

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید