امروز برابر است با :24 خرداد 1403

ارزیابی میدانی عملکرد وتعیین وضعیت مقره های کامپوزیتی دراستانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، يزد …

Title: ارزیابی میدانی عملکرد وتعیین وضعیت مقره های کامپوزیتی دراستانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، سیستان وبلوچستان ویزد براساس انجام آزمونهای لازم
Authors: Mohammad Oskouee محمد اسکویی Mohammad Reza Shariati محمدرضا شریعتی Seyyed Jamaleddin Vaseie سیدجمال الدین واسعی Ali Hooshmandkhooy علی هوشمندخوی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: مقره کامپوزیتی Composite Insulators آبگریزی Hydrophobicity جریان نشتی Leakage Current مقاومت سطحی Surface Resistance پروفیل مقره Profile آلودگی Pollution

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید