امروز برابر است با :11 اسفند 1402

ارزیابی سیستم OFDM روی کانال مخابراتی آکوستیک در آب های ک

ارزیابی سیستم OFDM روی کانال مخابراتی آکوستیک در آب های کم عمق

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید