امروز برابر است با :25 خرداد 1403

ارزیابی سیستم OFDM روی کانال مخابراتی آکوستیک در آب های ک

ارزیابی سیستم OFDM روی کانال مخابراتی آکوستیک در آب های کم عمق

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید