امروز برابر است با :30 تیر 1403

ارزیابی روش مدار معادل مغناطیسی در تحلیل ومحاسبه اندوکتانسهای ژنراتور سنکرون قطب برجسته

Title: ارزیابی روش مدار معادل مغناطیسی در تحلیل ومحاسبه اندوکتانسهای ژنراتور سنکرون قطب برجسته
Authors: Homayoon Meshgin Kelk همایون مشگین کلک Mohammad Mehravaran محمد مهرآوران Seyyed Morteza Razieie سیدمرتضی رضیئی
Organization: دانشگاه تفرش
Keywords: ماشین سنکرون مدلسازی مدار معادل مغناطیسی اجزاء محدود عدم تقارن فاصله هوایی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید