امروز برابر است با :1 تیر 1403

ارزیابی امنیت استاتیکی خطوط تای لاین درشبکه قدرت شمال غرب ایران بااستفاده از شبکه عصبی اس او ام …

Title: ارزیابی امنیت استاتیکی خطوط تای لاین درشبکه قدرت شمال غرب ایران بااستفاده از شبکه عصبی اس او ام و روش های آماری چند متغیره
Authors: Atabak Mashhadi Keshtiban اتابک مشهدی کشتیبان
Organization: شرکت منا-مهندسین مشاورنیروی آذربایجان Mona Company
Keywords: امنیت استاتیکی Static Security خطوط Tie-Line Tie Line شبکه عصبی SOM SOM Neural Network تجزیه کلاستر Clustering

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید