امروز برابر است با :31 خرداد 1403

ارزیابی اقتصادی سیستم های برق خورشیدی-فتوولتائیک-بصورت وشبکه سراسری دربرق رسانی به مناطق فاقد دسترسی

Title: ارزیابی اقتصادی سیستم های برق خورشیدی-فتوولتائیک-بصورت وشبکه سراسری دربرق رسانی به مناطق فاقد دسترسی به شبکه سراسری برق
Authors: Samira Monshipoor سمیرا منشی پور Robabeh Abdollahi ربابه عبدالهی
Organization: سازمان انرژی های نو ایران-سانا Iran renewable Energy org.-Sana
Keywords: نرخ تنزیل سیستم فتوولتائیک هزینه متغیر هزینه ثابت فاصله از شبکه برق

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید