امروز برابر است با :23 تیر 1403

ارزیابی اقتصادی توربینهای بادی با درنظر گرفتن عدم قطعیت درتولید

Title: ارزیابی اقتصادی توربینهای بادی با درنظر گرفتن عدم قطعیت درتولید
Authors: Hassan Siahkali حسن سیاهکلی
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: ارزیابی اقتصادی عدم قطعیت تولید توربین بادی منابع تولید پراکنده

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید