امروز برابر است با :28 تیر 1403

ارزیابی اقتصادی بكارگیری میكروتوربین ها از دیدگاه های ملی و بنگاهی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حسن سیاهكلی- كیومرث حیدری

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید