ارزيابی عملکرد تعمير ونگهداري شبكه هاي توزيع نيروي برق و تأثير واگذاري آن به بخش خصوصي


از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش خصوصی سازی و مطالعات سيستم


دیدگاهتان را بنویسید