امروز برابر است با :7 خرداد 1403

ارزيابی عملکرد تعمير ونگهداري شبكه هاي توزيع نيروي برق و تأثير واگذاري آن به بخش خصوصي

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش خصوصی سازی و مطالعات سيستم

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید