ارزيابي نت در ترانسفورماتورهاي شبكه هاي توزيع با استفاده از شبكه عصبي و معاونت برنامه ريزي و تحقيقات


از مجموعه مقالات برگزيده هشتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1382


دیدگاهتان را بنویسید