امروز برابر است با :24 خرداد 1403

ارزيابي ميزان پايداري سازه ها وتجهيزات شبكه هاي برق دربخش توزيع درمقابل زلزله

ارزيابي ميزان پايداري سازه ها وتجهيزات شبكه هاي برق دربخش توزيع درمقابل زلزله (مطالعه وبررسي خاص ازشبكه هاي توزيع تا KV 20 و پستهاي زميني KV 20 مازندران)

از مجموعه مقالات برگزيده نهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – زنجان 1383

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید