ارزيابي ميزان پايداري سازه ها وتجهيزات شبكه هاي برق دربخش توزيع درمقابل زلزله


ارزيابي ميزان پايداري سازه ها وتجهيزات شبكه هاي برق دربخش توزيع درمقابل زلزله (مطالعه وبررسي خاص ازشبكه هاي توزيع تا KV 20 و پستهاي زميني KV 20 مازندران)

از مجموعه مقالات برگزيده نهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – زنجان 1383


دیدگاهتان را بنویسید