امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

ارزيابي قابليت اطمينان پستهاي فشار قوي در سيستمهاي قدر

ارزيابي قابليت اطمينان پستهاي فشار قوي در سيستمهاي قدرت
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حبيب قراگوزلو مزلقان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید