امروز برابر است با :23 تیر 1403

ارزيابي عملکرد، قابليت اطمينان و ريسک در طرح حفاظتي سيستم

از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
The First Power Systems Protection & Control Conference (PSPC) – Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. – Dec 20, 21th, 2006
نویسندگان: ايرج رحيمي پردنجاني، حسين عسکريان ابيانه، کاظم مظلومي، ياسر گريواني
دانشگاه صنعتي اميرکبير

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید