امروز برابر است با :3 تیر 1403

ارتقاء بازشناسی مستقیم و تلفنی با استفاده از اصلاح دادگان توسط معکوس سازی شبکه های عصبی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: منصور ولی – سید علی سید صالحی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید