ارايه يك الگوريتم بهينه مش بندي با قابليت تعيين دقت ناه


ارايه يك الگوريتم بهينه مش بندي با قابليت تعيين دقت ناهمگن
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: امير صفايي


دیدگاهتان را بنویسید