امروز برابر است با :22 تیر 1403

ارائه یک روش پیشنهادی درزمینه مدیریت و برنامه ریزی توان راکتیو درشبکه سراسری برق کشور

Title: ارائه یک روش پیشنهادی درزمینه مدیریت و برنامه ریزی توان راکتیو درشبکه سراسری برق کشور
Authors: Majid Oloomi Bayegi مجید علومی بایگی Mojtaba Rosta’ee مجتبی روستایی Ali Sarikhani علی ساریخانی
Organization: دانشگاه صنعتی شاهرود
Keywords: دیسپچ توان راکتیو الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات کنترل ولتاژ

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید