امروز برابر است با :25 فروردین 1403

ارائه یك فرآیند تجاری نوین برای سیستم صورتحساب مخابراتی ایمن از كلاهبرداری بر مبنای استاندارد Etom

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حوریه خطیبی-علی یزدیان-محمد مهدی سپهری

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید