ارائه یك فرآیند تجاری نوین برای سیستم صورتحساب مخابراتی ایمن از كلاهبرداری بر مبنای استاندارد Etom


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حوریه خطیبی-علی یزدیان-محمد مهدی سپهری


دیدگاهتان را بنویسید