امروز برابر است با :28 اردیبهشت 1403

ارائه یك روش تحلیلی جهت تخمین سطح آستانه نویز كدهای LDPC منظم در كانالهای AWGN

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حسین صمیمی- پاییز عزمی- محمد حكاك

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید