امروز برابر است با :31 اردیبهشت 1403

ارائه یك الگوریتم مناسب جهت ردگیری اهداف متحرك در رادار های ارایه فازی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حسین اوقانی آرانی-محمد حكاك-بیژن عباسی آرند

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید