امروز برابر است با :26 فروردین 1403

ارائه روشی ساده برای جایابی آی پی سی درخطوط رابط نواحی مختلف شبکه همراه بادرنظر گیری مسئله محدودسازی

Title: ارائه روشی ساده برای جایابی آی پی سی درخطوط رابط نواحی مختلف شبکه همراه بادرنظر گیری مسئله محدودسازی سطح اتصال کوتاه
Authors: George Gharehpetian گئورگ قره پتیان Mehdi Karrari مهدی کراری Mohammad Mohammadi محمد محمدی Ali-Akbar Damaki-Ali Abadi علی اکبر دامکی علی آبادی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: محدود سازی جریان خطا کنترل کننده توان میان-فاز خطوط رابط بین نواحی کنترل سیلان توان

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید