امروز برابر است با :28 اردیبهشت 1403

ارائه روشی جديد برای محاسبه خازن خط مايکرواستريپ

ارائه روشی جديد برای محاسبه خازن خط مايکرواستريپ
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید