ارائه روشی جديد برای محاسبه خازن خط مايکرواستريپ


ارائه روشی جديد برای محاسبه خازن خط مايکرواستريپ
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید