امروز برابر است با :3 مرداد 1403

ارائه روشی برای مدیریت توان راكتیو مورد نیاز شبكه های نوین برق با در نظر گرفتن حد پایداری ولتاژ

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: بابك مظفری- علیمحمد رنجبر- مجید حمیدی- تورج امرایی- علیرضا شیرانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید