امروز برابر است با :3 تیر 1403

ارائه روشي نوين در جايابي بهينه پستهاي توزيع به روش الگوريتم ژنتيک (GA)

از مجموعه مقالات برگزيده نهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – زنجان 1383

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید