ارائه روشي نوين در جايابي بهينه پستهاي توزيع به روش الگوريتم ژنتيک (GA)


از مجموعه مقالات برگزيده نهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – زنجان 1383


دیدگاهتان را بنویسید