امروز برابر است با :17 آذر 1402

ارائه روشهاي مناسب در جهت رسيدگي به وضعيت روحي و رفاهي كاركنان

از مجموعه مقالات برگزيده پنجمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – خراسان 1374

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید