امروز برابر است با :29 تیر 1403

ارائه راهکارهایی درجهت کاهش حریم خطوط انتقال نیروو بررسی آخرین بخشنامه حریم

Title: ارائه راهکارهایی درجهت کاهش حریم خطوط انتقال نیروو بررسی آخرین بخشنامه حریم
Authors: Kiumars Ashuri کیومرث عاشوری Ali Reza Javadi علیرضا جوادی
Organization: شرکت برق منطقه ای گیلان Gilan Regional Electric Company
Keywords: حریم Right of Way اسپن Span پارامتر Parameter فلش سیم Sag پارامتر الکتریکی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید