امروز برابر است با :1 خرداد 1403

ارائه الگوریتم محاسباتی نوین درتحلیل پخش بار شبکه های توزیع

Title: ارائه الگوریتم محاسباتی نوین درتحلیل پخش بار شبکه های توزیع
Authors: Homayoon Berahmandpour همایون برهمندپور Niki Moslemi نیکی مسلمی Amirhossein Niaki امیرحسین محمدزاده نیاکی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: تشخیص خطاپخش بار شبکه شعاعی اصل جمع آثار مسیریابی شبکه شبکه های بدحالت شاخص کارآیی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید