اثر کارکرد دردمای بالا برریز ساختار سوپر آلیاژ آی ان 738 ال سی و تاثیر آن برمقاومت به ضربه پره ردیف


Title: اثر کارکرد دردمای بالا برریز ساختار سوپر آلیاژ آی ان 738 ال سی و تاثیر آن برمقاومت به ضربه پره ردیف اول توربین گازی
Authors: Mohsen Mehdizadeh محسن مهدی زاده Masoumeh Raiyatpour معصومه رعیت پور Mehdi Mohammadi مهدی محمدی Hamid Assadi حمید اسدی
Organization: دانشگاه تربیت مدرس تهران Tarbiat-e Modarres University
Keywords: سوپر آلیاژ پایه نیکل ریز ساختار مقاومت به ضربه

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Chemistry and Metallurgy


دیدگاهتان را بنویسید