امروز برابر است با :30 تیر 1403

اثر پدیده تشدید مكانیكی در اندازه گیری تلفات هسته موتور القایی سه فاز در محركهای فركانس متغیر

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مازیار حیدری- جعفر میلی منفرد- مهدی اره پناهی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید