امروز برابر است با :4 اردیبهشت 1403

اثر فشار هيدرواستاتيک و افزايش دما بر تلفات ريز خمشي فيبر نوري دو لايه

گ. طوطيان، ف. اسمعيلي سراجي، م. خانلري،
دوازدهمين کنفرانس سالانه ي اپتيک و فوتونيک ايران، شيراز، دانشگاه شيراز، بهمن 1384.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید