امروز برابر است با :4 تیر 1403

اثر استات کام دی دربهبود رفتاردینامیکی موتورهای القایی هم محور مورد استفاده درسیستمهای حفاری چاه …

Title: اثر استات کام دی دربهبود رفتاردینامیکی موتورهای القایی هم محور مورد استفاده درسیستمهای حفاری چاه های نفت
Authors: Mehrdad Abedi مهرداد عابدی Pirooz Javanbakht پیروز جوانبخت
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: موتورهای القایی هم محور D-STATCOM سیمولینک اینورتر PWM

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید