امروز برابر است با :4 تیر 1403

اثر اتصال کوتاه سمت ثانویه ترانسفورماتور بار برروی عملکرد اس تی اس

Title: اثر اتصال کوتاه سمت ثانویه ترانسفورماتور بار برروی عملکرد اس تی اس
Authors: Aref Doroudi عارف درودی Babak Gholizad بابک قلی زاد
Organization: دانشگاه شاهد Shahed University
Keywords: کیفیت توان فلش ولتاژ سوئیچ انتقال استاتیک الگوریتم کنترل

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید