امروز برابر است با :2 مهر 1402

اتوماسيون صنعتي دستگاه هاي چاپ قديمي

اتوماسيون صنعتي دستگاه هاي چاپ قديمي
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: اميد مهدي يار

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید